Pramonės g. 15A, Telšiai
8 (619) 62807
administracija@orlis.lt

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Orlis“ statybos veiklą Žemaitijos regione pradėjo vykdyti nuo 2014 m. Bendrovė išsiskiria tuo, kad savo veiklą sieja su socialiniais tikslais ir nuo 2017m. lapkričio 1d. įmonei yra suteiktas socialinės įmonės statusas.

Bendrovės veiklos tikslas - vykdomą veiklą sieti su socialiniais tikslais, įdarbinant ir taikant socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemones, tikslinių grupių asmenims, mažinti socialinę atskirtį.

Bendrovės išsikeltu tikslu siekiama remti žmonių užimtumą, ypač tų, kuriems sudėtinga prisitaikyti prie darbo rinkos ir jos pokyčių sąlygų. Įmonė siekia kurti naujas darbo vietas tikslinių asmenų grupėms, integruoti juos į darbo rinką, mažinti socialinę atskirtį, taikyti socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemones.

Kadangi, bendrovė vykdo veiklą statybų srityje, todėl pagrindiniai investavimo prioritetai yra skiriami šios srities naujų darbo vietų kūrimui, darbo aplinkos pritaikymui, suteikiant asmenims, priklausantiem tikslinėms grupėms, galimybes teikti kokybiškas paslaugas.

Veiklos uždaviniai

  •  Teikti paslaugas, atitinkančias klientų lūkesčius, užtikrinti nuolatinį kokybės palaikymą bei augimą;
  •  Kurti darbo vietas tikslinių grupių asmenims;
  • Taikyti socialinių įgūdžių ir integracijos priemones, integruojant į darbo rinką tikslinių grupių asmenis;
  • Bendrovės veiklą vykdyti inovatyviu pobūdžiu, derinant socialinę ir ekonominę veiklą.